بی بی کد ها

 • [B], [I], [U], [S] - پررنگ, کج, خط زیر, و خط زدن

  متن انتخاب شده را پررنگ، کج، دارای خط در زیر، دارای خط در رو میکند.

  مثال:
  این یک متن [B]پررنگ[/B] است.
  این یک متن [I]کج[/I] است.
  این یک متن [U]با خط در زیر[/U] است.
  این یک متن[S]با خط در رو[/S] است.
  خروجی:
  این یک متن پررنگ است.
  این یک متن کج است.
  این یک متن با خط در زیر است.
  این یک متنبا خط در رو است.
 • [COLOR=رنگ], [FONT=نام], [SIZE=اندازه] - رنگ متن، فونت، و اندازه

  رنگ، فونت و اندازه متن انتخاب شده را تغییر می دهد

  مثال:
  این متن [COLOR=red]قرمز[/COLOR] و [COLOR=#0000cc]آبی[/COLOR] است.
  این یک متن با فونت [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] است.
  این یک متن با اندازه [SIZE=1]کوچک[/SIZE] و [SIZE=7]بزرگ[/SIZE] است.
  خروجی:
  این متن قرمز و آبی است.
  این یک متن با فونت Courier New است.
  این یک متن با اندازه کوچک و بزرگ است.
 • [URL], [EMAIL] - پیوند دهنده]http://www.example.com[/URL] [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]

  با استفاده متن مشخص شده به عنوان هدف یک لینک می سازد.

  مثال:
  [URL], [EMAIL] - پیوند دهنده]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  خروجی:
  , [EMAIL] - پیوند دهنده]http://www.example.com
  example@example.com
 • [URL=لینک], [EMAIL=آدرس] - لینک دادن (پیشرفته)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.

  مثال:
  [URL=http://www.example.com]برو به example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]ایمیل من[/EMAIL]
  خروجی:
  برو به example.com
  ایمیل من
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  مثال:
  [USER=1]نام کاربری[/USER]
  خروجی:
  نام کاربری
 • [IMG] - عکس

  نمایش یک عکس به نشانی متن انتخاب شده.

  مثال:
  [IMG]http://forum.cafeaudio.ir/​styles/default​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  خروجی:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - ابزار چندرسانه ای

  ابزاری که باعث می شوند شما بتوانید یک ویدئو یا یک موزیک (یک فایل چند رسانه ای) را در مطلب خود قرار دهید. سایت های مورد تایید: aparat; Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  مثال:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  خروجی:
  نمایشگر Youtube در اینجا نمایان خواهد شد.
 • [LIST] - فهرست ها] [*]Bullet 1 [*]Bullet 2 [/LIST] [LIST=1] [*]Entry 1 [*]Entry 2 [/LIST]

  نمایش دادن لیست در علامت ها و یا عدد های مربوطه.

  مثال:
  [LIST] - فهرست ها]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  خروجی:
  • - فهرست ها]
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - ردیف کردن متن]چپ چین[/LEFT] [CENTER]وسط چین[/CENTER] [RIGHT]راست چین[/RIGHT]

  جهت نوشته شدن مطالب را تغییر می دهد.

  مثال:
  [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - ردیف کردن متن]چپ چین[/LEFT]
  [CENTER]وسط چین[/CENTER]
  [RIGHT]راست چین[/RIGHT]
  خروجی:
  ,
  ,
  - ردیف کردن متن]چپ چین​

  وسط چین​
  راست چین​
 • [QUOTE] - متن نقل قول شده]متن نقل قول شده[/QUOTE] [QUOTE=یک نفر]چیزی که ایشان گفته[/QUOTE]

  شما می توانید عنوان کنید که این متن از منبعی دیگر اقتباس گرفته شده است. همچنین می توانید از نام منبع برای معرفی ان استفاده نمایید.

  مثال:
  [QUOTE] - متن نقل قول شده]متن نقل قول شده[/QUOTE]
  [QUOTE=یک نفر]چیزی که ایشان گفته[/QUOTE]
  خروجی:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  مثال:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  خروجی:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - نمایش کد]کد عمومی[/CODE] [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]

  نمایش انواع زبان های برنامه نویسی

  مثال:
  [CODE], [PHP], [HTML] - نمایش کد]کد عمومی[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  خروجی:
  کد:
  , [PHP], [HTML] - نمایش کد]کد عمومی
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - تورفتگی متن

  کاربرد این BBcode در قسمت هایی است که میخواهیم برای متنی زیرمجموعه بیان کنیم.

  مثال:
  متن معمولی
  [INDENT]تورفتگی در یک مرحله
  [INDENT]تورفتگی در دو مرحله[/INDENT]
  [/INDENT]
  خروجی:
  متن معمولی
  تورفتگی در یک مرحله
  تورفتگی در دو مرحله​
 • [PLAIN] - متن معمولی]این یک متن [B]پررنگ[/B] نیست.[/PLAIN]

  عملیات تبدیل سازی BB Code در این بخش غیرفعال خواهد بود.

  مثال:
  [PLAIN] - متن معمولی]این یک متن [B]پررنگ[/B] نیست.[/PLAIN]
  خروجی:
  - متن معمولی]این یک متن [B]پررنگ[/B] نیست.
 • [ATTACH] - افزودن پیوست

  نشان دادن یک پیوست در قسمت مشخص شده. اگر پیوست از نوع عکس باشد، نسخه بندانگشتی آن عکس به نمایش در می آید.

  مثال:
  بندانگشتی: [ATTACH]123[/ATTACH]
  حجم کامل: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  خروجی:
  محتوای مربوط به پیوست ها اینجا قرار خواهد گرفت.